Liên hệ

Địa chỉ liên hệ:

- Phòng 304, Nhà T1, Trường ĐHKHTN.

Số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.38581284

- Fax: 04.38583061

- Email: vpdu@hus.edu.vn.