Ban chấp hành

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên khóa XXVI,nhiệm kỳ 2015 – 2020:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Nội

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

Vũ Hoàng Linh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

3

Trịnh Thị Thúy Giang

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng TCCB

4

Phan Tuấn Nghĩa

Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Hiệu trưởng

5

Nguyễn Hữu Nhân

Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Sau đại học

6

Nguyễn Tiền Giang

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng

7

Vũ Đỗ Long

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Khoa Toán – Cơ - Tin học

8

Ngạc An Bang

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Vật lý

9

Lê Thanh Sơn

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Hóa học

10

Nguyễn Quang Huy

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Sinh học

11

Phạm Quang Tuấn

Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Địa lý

12

Nguyễn Văn Vượng

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Địa chất

13

Nguyễn Thanh Sơn

Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

14

Nguyễn Xuân Hải

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Môi trường

15

Lê Công Lợi

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên KHTN