Giới thiệu

Các Ban của Đảng uỷ hiện nay

 1. Ban Thường vụ

 2. Uỷ ban Kiểm tra

 3. Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ

 4. Ban Chuyên môn

 5. Ban Tổ chức

 6. Ban Tuyên giáo

 7. Ban cơ sở vật chất

Các Chi bộ

 1. Chi bộ Khối phòng ban I

 2. Chi bộ Khối phòng ban II

 3. Chi bộ Khối phòng ban III

 4. Chi bộ Khoa Toán – Cơ – Tin học

 5. Chi bộ Khoa Vật lý

 6. Chi bộ Khoa Hoá học

 7. Chi bộ Khoa Sinh học

 8. Chi bộ Khoa Địa lý

 9. Chi bộ Khoa Địa chất

 10. Chi bộ Khoa Khí tượng – Thuỷ văn – Hải dương học

 11. Chi bộ Khoa Môi trường

 12. Chi bộ trường THPT Chuyên KHTN

Danh sách Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM KỲ TÊN TRƯỜNG
1 Lê Hoàng Linh
1956 - 1966
Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
2
Trịnh Thuận
1966 - 1970
Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
3
Nguyễn Anh Tuấn
1970 - 1974
Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
4
Nguyễn Đình Tứ
1974 - 1977
Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
5
Nguyễn Duy Quý
1977 - 1985
Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
6
Hồ Đức Dực
1986 - 1988
Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
7
Lê Quang Thiêm
1988 - 1990
Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
8
Võ Đức Tôn
1990 - 1992
Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
9
Phùng Hữu Phú 1992 - 1996 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
10
Nguyễn Văn Mậu
1996 - 1998
Trường ĐHKHTN
11
Nguyễn Trọng Uyển
1998 - 2001 Trường ĐHKHTN
12
Nguyễn Văn Mậu 2001 - 2008 Trường ĐHKHTN
13
Bùi Duy Cam 2008 - 2013 Trường ĐHKHTN
14 Nguyễn Văn Nội 2014 - đến nay Trường ĐHKHTN