Trần Tân Tiến

Thông tin chung
GS.
TS.
Trần
Tân
Tiến
Danh hiệu nhà giáo: 
NGND
Email: 
tientt@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0438584943
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
Văn phòng: 
Phòng thí nghiệm Dự báo Thời tiết & Khí hậu