Lê Văn Thiện

Thông tin chung
PGS.
TS.
Văn
Thiện
Email: 
levanthien@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0438581776
Chức danh/Chức vụ: 
Phó trưởng khoa
Đơn vị: 
Khoa Môi trường