Phạm Văn Nhiêu

Thông tin chung
PGS.
TS.
Phạm
Văn
Nhiêu
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
phamvannhieu@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
(04)38253503
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Hóa học