Vũ Đức Minh

Thông tin chung
PGS.
TS.
Đức
Minh
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
minhvd@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
37450026
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Vật lý
Văn phòng: 
Bộ môn Vật lý Địa cầu