Vũ Văn Mạnh

Thông tin chung
PGS.
TS.
Văn
Mạnh
Email: 
manhvv@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
04-35583305
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Môi trường