Hà Thụy Long

Thông tin chung
TS.
Thụy
Long
Email: 
longht@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0435576521
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Vật lý
Văn phòng: 
Bộ môn Vật lý Hạt nhân