Đinh Văn Ưu

Thông tin chung
GS.
TS.
Đinh
Văn
Ưu
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
uudv50@gmail.com
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
Văn phòng: 
Bộ môn Hải dương