Phạm Văn Huấn

Thông tin chung
PGS.
TS.
Phạm
Văn
Huấn
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
huanpv@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
04 38584943
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học