Nguyễn Tiền Giang

Thông tin chung
PGS.
TS.
Nguyễn
Tiền
Giang
Email: 
giangnt@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
38581419
Chức danh/Chức vụ: 
Phó hiệu trưởng
Đơn vị: 
Khối Hiệu bộ
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
Văn phòng: 
Ban giám hiệu