Phạm Văn Cự

Thông tin chung
PGS.
TS.
Phạm
Văn
Cự
Email: 
phamvancu@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
37450079
Chức danh/Chức vụ: 
Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
Đơn vị: 
Khoa Địa lý