Bùi Duy Cam

Thông tin chung
PGS.
TS.
Bùi
Duy
Cam
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
cambd@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0435588739
Chức danh/Chức vụ: 
Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
Đơn vị: 
Khối Hiệu bộ
Khoa Hóa học
Văn phòng: 
Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng khoa học phân tích