Lưu Văn Bôi

Thông tin chung
GS.
TSKH.
Lưu
Văn
Bôi
Danh hiệu nhà giáo: 
NGND
Email: 
luu.vanboi@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
38253503
Chức danh/Chức vụ: 
Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
Đơn vị: 
Khoa Hóa học