Lê Thị Thanh Bình

Thông tin chung
PGS.
TS.
Thị Thanh
Bình
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
binhltt@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
38587344
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Vật lý
Văn phòng: 
Bộ môn Vật lý Đại cương