Nguyễn Quang Báu

Thông tin chung
GS.
TS.
Nguyễn
Quang
Báu
Danh hiệu nhà giáo: 
NGND
Email: 
nguyenquangbau@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
04-35583980
Chức danh/Chức vụ: 
Trưởng bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Vật lý
Văn phòng: 
Bộ môn Vật lý Lý thuyết