Phùng Quốc Bảo

Thông tin chung
PGS.
TS.
Phùng
Quốc
Bảo
Danh hiệu nhà giáo: 
NGUT
Email: 
baopq@vnu.edu.vn
Số điện thoại văn phòng: 
0435583980
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Vật lý