Ngô Vân Anh

Thông tin chung
TS.
Ngô
Vân
Anh
Email: 
ngovananh@hus.edu.vn
Chức danh/Chức vụ: 
Cán bộ
Đơn vị: 
Khoa Môi trường
Văn phòng: 
Bộ môn Công nghệ Môi trường