Liên kết

Hợp tác trong nước:

1. Sở TNMT Hà Nội

2. Sở TNMT Hòa Bình

3. Sở TNMT Hà Nam

4. Viện chăn nuôi quốc gia

5. Viện vật lý địa cầu

6. UBND tỉnh Quảng Trị

Hợp tác quốc tế:

1. Viện Sinh thái và phát triển vùng Leibniz (IOER, Đức) 

2.  JICA-Nhật Bản 

3. Trường đại học Đại Diệp, Đài Loan 

4. Khoa Sinh thái Nhân Văn, trường Đại học Libre Bruxelles, Vương quốc Bỉ 

5. Trường Đại học Rostock, CHLB Đức

6. AIT - Thái Lan