Giới thiệu chung

     Phòng Sau đại học có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu để phát triển lĩnh vực đào tạo sau đại học của Nhà trường; có trách nhiệm giúp đỡ, tư vấn cho các thí sinh, học viên và giảng viên về các quy trình và thủ tục liên quan đến đào tạo sau đại học, từ giai đoạn tuyển sinh cho đến lúc tốt nghiệp. Đồng thời, Phòng đóng vai trò là cầu nối giữa các học viên và giảng viên với các Khoa và Phòng chức năng của Nhà trường. Vai trò cầu nối này được thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ với các Khoa trong công tác đào tạo và quản lý sau đại học; Với phòng Chính trị và Công tác sinh viên và phòng Kế hoạch – Tài chính trong các vấn đề liên quan đến học bổng, học phí, kinh phí giảng dạy, quản lý, v.v.; Với phòng Khoa học Công nghệ trong nghiên cứu khoa học của học viên; Với phòng Hành chính – Đối ngoại trong các vấn đề liên quan đến liên kết quốc tế; Với phòng Quản trị - Bảo vệ đối với cơ sở vật chất, v.v.
     Các cán bộ của phòng là những người có kinh nghiệm trong công tác đào tạo và quản lý sau đại học, sẽ sẵn sàng giải đáp các câu hỏi và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Phòng Sau đại học hiện có 3 phòng làm việc là: 404, 405 và 406 Nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại: 84 4-38582542; 84 4-35583307; fax: 844-38583061; email: saudaihoc@hus.edu.vn.