Liên kết

Bộ KH&CN: http://www.most.gov.vn/

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia – Nafosted: http://www.nafosted.gov.vn/

Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước: http://www.vpct.gov.vn/

Chương trình Tây Bắc: http://taybac.vnu.edu.vn/

Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu Châu Á: http://arc.vnu.edu.vn/

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước: http://www.hdcdgsnn.gov.vn/

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam: http://www.noip.gov.vn/

Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam: http://www.techmartvietnam.vn/

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: http://www.vast.ac.vn/

Cục Cảnh sát Môi trường: http://www.canhsatmoitruong.gov.vn/

Sở KHCN thành phố Hà Nội: http://dost.hanoi.gov.vn/

Sở KHCN thành phố HCM: http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/

Sở KHCN thành phố Đà Nẵng: http://dost.danang.gov.vn/

Sở KHCN thành phố Hải Phòng: http://haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=SKHCN/

Sở KHCN thành phố Cần Thơ: http://sokhcn.cantho.gov.vn/