Liên hệ

Văn phòng:

  - Bộ phận hành chính, văn thư: Phòng 218, 219, Nhà T1

  - Bộ phận đối ngoại: Phòng 319, 306B, Nhà T1

Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại:

  - Hành chính, Văn thư: 04.35581835/04.38584615

  - Đối ngoại: 04.38581419/04.35587677

Fax: 04.38583061

Email: hus@vnu.edu.vn