Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành Tây Bắc: một công cụ thúc đẩy liên kết vùng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, lấy ví dụ phát triển ngành du lịch Hà Giang

Tiêu đềHệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành Tây Bắc: một công cụ thúc đẩy liên kết vùng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, lấy ví dụ phát triển ngành du lịch Hà Giang
Publication TypeBáo cáo hội nghị
Năm công bố2015
AuthorsVượng, N. Văn, N. Đào Thành, Vũ Văn Tích, and L T T. Hoài
Conference NameHội thảo Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc-Tây Bắc, 3/2015.