Observing Da Nang city urbanization and accompanied urban heat island during 1990-2015 using multigenerational Landsat imagery

Tiêu đềObserving Da Nang city urbanization and accompanied urban heat island during 1990-2015 using multigenerational Landsat imagery
Publication TypeBáo cáo hội nghị
Năm công bố2015
AuthorsTu, D T., N T T. Ha, N T M. Ngan, and P T. Nhung
Conference NameỨng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội