Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2010-2014 khu vực ngoại thành phía Tây nam Hà Nội

Tiêu đềỨng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2010-2014 khu vực ngoại thành phía Tây nam Hà Nội
Publication TypeBáo cáo hội nghị
Năm công bố2015
AuthorsTuấn, T. Văn, N X. Linh, and P. Lê Tuấn
Conference NameỨng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.518-523