Nghiên cứu tổng quát hóa cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1:10.000 thành tỉ lệ 1:50.000 tỉnh Phú Thọ

Tiêu đềNghiên cứu tổng quát hóa cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1:10.000 thành tỉ lệ 1:50.000 tỉnh Phú Thọ
Publication TypeBáo cáo hội nghị
Năm công bố2015
AuthorsHằng, N T T., H T. Sắc, Đ T. Bảo Hoa, and P Q. Tuấn
Conference NameỨng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.449-456