Nghiên cứu hiện trạng và sự biến động đất ở theo đầu người thành phố Hà Nội với sự trợ giúp của công nghệ viễn thám và GIS

Tiêu đềNghiên cứu hiện trạng và sự biến động đất ở theo đầu người thành phố Hà Nội với sự trợ giúp của công nghệ viễn thám và GIS
Publication TypeBáo cáo hội nghị
Năm công bố2015
AuthorsPhương, T. Bùi, T Q. Hải, N T. Xuân, and P. Hà Lê
Conference NameỨng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.433-437