Analysis of nutrients of ballast water in cargo ships at Hai phong port

Tiêu đềAnalysis of nutrients of ballast water in cargo ships at Hai phong port
Publication TypeBài viết tạp chí
Năm công bố2015
AuthorsMai, P T N., N T. Hanh, and H T T. Nhung
JournalTạp chí Phân tích Lí, Hoá và Sinh học