Mô phỏng vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng mô hình HEC-RESSIM

Tiêu đềMô phỏng vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng mô hình HEC-RESSIM
Publication TypeBài viết tạp chí
Năm công bố2011
AuthorsKhải, N. Hữu, and T. Lê Huệ
JournalVNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology