A Method for Improving the Oil Absorbency of Polypropylene Fiber

Tiêu đềA Method for Improving the Oil Absorbency of Polypropylene Fiber
Publication TypeBài viết tạp chí
Năm công bố2014
AuthorsHà, H T., N T B. Việt, L M. Tuân, T Đ. Minh, and N T. Dũng
JournalVNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology