Ảnh hưởng của chiều dày đến cấu trúc và tính chất điện của màng mỏng ZnO

Tiêu đềẢnh hưởng của chiều dày đến cấu trúc và tính chất điện của màng mỏng ZnO
Publication TypeBài viết tạp chí
Năm công bố2015
AuthorsHùng, N M., T T. Nguyệt, N H. Huy, and Đ X. Chất.
JournalVietnam Journal of Chemistry