Ảnh hưởng của cấu trúc hóa học lên hoạt tính sinh học ở hợp chất flavonoid

Tiêu đềẢnh hưởng của cấu trúc hóa học lên hoạt tính sinh học ở hợp chất flavonoid
Publication TypeBài viết tạp chí
Năm công bố2015
AuthorsThuần, N H., T. Lê Đô, P T V. Hà, and Lê Hữu Tuyến
JournalTạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Duy Tân)