Các học sinh đoạt giải Olympic châu Á – Thái Bình Dương

STT

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Huy chương

Năm

1

Ngô Đắc Tuấn

11

Toán

HC Vàng châu Á

1995

2

Nguyễn Anh Tú

11

Toán

HC Bạc châu Á

1996

3

Nguyễn Bá Hùng

 

Toán

HC Đồng châu Á

1996

4

Mai Phú Sơn

 

Toán

HC Đồng châu Á – TBD

1996

5

Nguyễn Hoàng Dương

 

Toán

HC Đồng châu Á – TBD

1996

6

Đinh Thành Trung

 

Toán

HC Đồng châu Á

1996

7

Nguyễn Hữu Hoàng

12

Vật lý

HC Đồng châu Á

2000

8

Vũ Khánh Tùng

11

Vật lý

Khuyến khích châu Á

2000

9

Lê Anh Vinh

 

Toán

HC Vàng châu Á

2001

10

Trần Minh Quân

 

Toán

HC Đồng châu Á

2001

11

Nguyễn Bảo Trung

12

Vật lý

HC Bạc châu Á

2001

12

Đỗ Chính

12

Vật lý

HC Đồng châu Á

2001

13

Nguyễn Quốc Chính

12

Vật lý

HC Đồng châu Á

2001

14

Nguyễn Thành Nam

 

Vật lý

Khuyến khích châu Á

2001

15

Nguyễn Hữu Thuần

12

Vật lý

HC Bạc châu Á

2003

16

Cao Vũ Nhân

12

Vật lý

HC Vàng châu Á

2003

17

Nguyễn Hải Châu

12

Vật lý

HC Đồng châu Á

2004

18

Nguyễn Hải Nam

12

Vật lý

HC Đồng châu Á

2004

19

Nguyễn Minh Hải

12

Vật lý

HC Đồng châu Á

2005

20

Nguyễn Hải Nam

12

Vật lý

HC Đồng châu Á

2005

21

Trần Xuân Quý

12

Vật Lý

HC Đồng châu Á

2006

22

Đỗ Hoàng Anh

11

Vật lý

HC Đồng châu Á

2007

23

Đỗ Hoàng Anh

12

Vật lý

HC Vàng châu Á

2008

24

Trần Công Minh

12

Vật lý

HC Bạc châu Á

2009

25

Phạm Tiến Hưng

12

Vật lý

HC Bạc châu Á

2010

26

Nguyễn Đăng Minh

12

Vật lý

HC Đồng châu Á

2010