Các sinh viên đoạt giải Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2013

STT

Họ và tên

Lớp, ngành, khóa

Môn thi

Giải thưởng

Năm

1.   

 Phan Đức Minh

K56 TN Toán học

Đại số

Nhất

2013

2.   

Nguyễn Đức Khánh

K55 TN Toán học

Đại số

Nhì

2013

3.   

Đoàn An Khương

K56 TN Toán học

Đại số

Nhì

2013

4.   

Mạc Đăng Trường

K56 TN Toán học

Đại số

Nhì

2013

5.   

Vũ Thị Xuân

K55 TN Toán học

Đại số

Nhì

2013

6.   

Nguyễn Hoàng Nam

K57 TN Toán học

Giải tích

Nhất

2013

7.   

Lê Thị Ngọc Quỳnh

K57 TN Toán học

Giải tích

Nhì

2013

8.   

Phan Đức Minh

K56 TN Toán học

Giải tích

Ba

2013

9.   

Nguyễn Minh Thành

K55 TN Toán học

Giải tích

KK

2013

10. 

Lê Đình Khiết

K55 TN Vật lý

Cơ học LT

Nhì

2013

11. 

Phạm Trường Sơn

K56 TN Vật lý

Cơ học LT

Nhì

2013

12. 

Chu Xuân Bách

K56 TN Vật lý

Cơ học LT

Nhì

2013

13. 

Phạm Thành Trung

K56 TN Vật lý

Cơ học LT

Ba

2013

14. 

Trần Hoài Phương

K56 TN Vật lý

Cơ học LT

KK

2013

15. 

Trương Thị Thùy Dung

K54 Toán Cơ

Cơ học LT

KK

2013

16. 

Phạm Thị Thu Hiền

K54 TN Vật lý

Cơ học LT

KK

2013

17. 

Lê Đình Khiết

K14 CNTN Vật lý

Vật lý

Nhất

2013

18. 

Trần Ngọc Linh

K54 QT Vật lý

Vật lý

Nhất

2013

19. 

Trần Thế Vinh

K14 CNTN Vật lý

Vật lý

Nhất

2013

20. 

Lê Hữu Phước

K14 CNTN Vật lý

Vật lý

Nhất

2013

21. 

Nguyễn Dương Nguyên

K14 CNTN Vật lý

Vật lý

Nhất

2013

22. 

Hoàng Tuấn Anh

K56 Toán học

Vật lý

Nhất

2013

23. 

Dương Nhật Khánh

K57 TT KH Môi trường

Tin học

Ba

2013

24. 

Trương Vũ Anh

K56 Toán – Tin

Tin học

KK

2013

25. 

Trần Sơn Chiến

K55 Toán – Tin

Tin học

KK

2013