Các sinh viên đoạt giải Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2012

STT

Họ và tên

Lớp, ngành, khóa

Môn thi

Giải thưởng

Năm

1.   

Phùng Xuân Kiên

K55 TN Toán học

Giải tích

Nhất

2012

2.   

Nguyễn Đức Khánh

K55 TN Toán học

Giải tích

Nhất

2012

3.   

Phan Đức Minh

K56 TN Toán học

Giải tích

Nhì

2012

4.   

Trần Văn Độ

K55 TN Toán học

Giải tích

Ba

2012

5.   

Nguyễn Kiều Hiếu

K55 TN Toán học

Đại số

Nhì

2012

6.   

Phạm Việt Cường

K55 TN Toán học

Đại số

Nhì

2012

7.   

Phùng Xuân Kiên

K55 TN Toán học

Đại số

Nhì

2012

8.   

Trần Văn Độ

K55 TN Toán học

Đại số

Nhì

2012

9.  

Phạm Minh Quang

K55 TN Toán học

Đại số

Nhì

2012

10. 

Trần Tiến Đạt

K14 CNTN Vật lý

Vật lý

Nhất

2012

11. 

Lê Xuân Vượng

K54 QT Vật lý

Vật lý

Nhất

2012

12. 

Dương Thị Mai Hương

K12 CNTN Vật lý

Vật lý

Nhất

2012

13. 

Tô Duy Quang

K53-B2-Vật lý

Vật lý

Nhất

2012

14. 

Phạm Xuân Huy

K54 QT Vật lý

Vật lý

Nhất

2012

15. 

Lê Xuân Vượng

K54 QT Vật lý

Vật lý

Nhì

2012

16. 

Dương Thị Mai Hương

K12 CNTN Vật lý

Vật lý

Nhì

2012

17. 

Trần Ngọc Linh

K54 QT Vật lý

Vật lý

Nhì

2012

18. 

Lê Thị Mai Linh

K54A, Hóa học

Hóa học

Nhất

2012

19. 

Vũ Thị Huệ

K54 TT Hóa học

Hóa học

Nhất

2012

20. 

Nguyễn Hữu Huy

K53 TT Hóa học

Hóa học

Nhì

2012

21. 

Trương Ngọc Thành

K53 TT Hóa học

Hóa học

Nhì

2012

22. 

Phạm Trọng Lâm

K53 TT Hóa học

Hóa học

Ba

2012

23. 

Phạm Thành Trung

K56 TN Vật lý

Cơ học LT

Nhất

2012

24. 

Tạ Đức Minh

K55 TN Vật lý

Cơ học LT

Ba

2012

25. 

Phạm Thị Thu Hiền

K54 Toán Cơ

Cơ học LT

Ba

2012

26. 

Lê Thị Oanh

K54 Toán Cơ

Cơ học LT

KK

2012

27. 

Lê Đình Khiết

K55 TN Vật lý

Cơ học LT

KK

2012

28. 

Nguyễn Đức Long

K55 TN Vật lý

Cơ học LT

KK

2012

29. 

Nguyễn Minh Châu

K54TN Vật lý

Cơ học LT

KK

2012

30. 

Nguyễn Ngọc Thắng

K53 Toán Cơ

Cơ học LT

KK

2012