Các sinh viên đoạt giải Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2011

STT

Họ và tên

Lớp, ngành, khóa

Môn thi

Giải thưởng

Năm

1.

Nguyễn Minh Châu

K13 TN Vật lý

Cơ học LT

Nhì

2011

2.

Phạm Thị Thu Hiền

K13 TN Vật lý

Cơ học LT

Nhì

2011

3.

Hoàng Công Hiệp

K54 QT Vật lý

Cơ học LT

Ba

2011

4.

Trương Thị Phượng

K53 Toán Cơ

Cơ học LT

Ba

2011

5.

Trần Thị Huyền Giang

K53 Toán Cơ

Cơ học LT

KK

2011

6.

Đoàn Nguyên Nhựt

K54 CNTN Toán học

Đại số

Nhất

2011

7.

Phùng Xuân Kiên

K55 CNTN Toán học

Đại số

Nhất

2011

8.

Trần Mạnh Hùng

K52 CNTN Toán học

Đại số

Ba

2011

9.

Trần Thế Dũng

K53 Toán học

Đại số

Ba

2011

10.

Trần Văn Độ

K55 CNTN Toán học

Giải tích

Nhất

2011

11.

Phùng Xuân Kiên

K55 CNTN Toán học

Giải tích

Nhất

2011

12.

Phan Phương Đức

K54 Toán tiên tiến

Giải tích

Nhì

2011

13.

Nguyễn Kiều Hiếu

K55 CNTN Toán học

Giải tích

Ba

2011

14.

Phạm Việt Cường

K55 CNTN Toán học

Giải tích

Ba

2011