Các sinh viên đoạt giải Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2010

STT

Họ và tên

Lớp, ngành, khóa

Môn thi

Giải thưởng

Năm

1.

Nguyễn Xuân Thiên

K52 Hóa học

Hóa học

Nhất

2010

2.

Nguyễn Thị Trang

K52 TN Hóa học

Hóa học

Nhì

2010

3.

Vũ Thị Phượng

K52 Hóa học

Hóa học

Nhì

2010

4.

Phạm Xuân Quí

K51 TN Hóa học

Hóa học

Ba

2010

5.

Ngô Duy Hưng

K54 Hóa học

Hóa học

Ba

2010

6.

Nguyễn Tuấn Thành

K53 Toán tiên tiến

Đại số

Nhất

2010

7.

Trịnh Phương Thu

K54 CNTN Toán học

Đại số

Nhất

2010

8.

Nguyễn Anh Hùng

K54 CNTN Toán học

Đại số

Nhì

2010

9.

Nguyễn Vũ Linh

K53 Toán tiên tiến

Đại số

Ba

2010

10.

Đoàn Nguyên Nhựt

K54 CNTN Toán học

Đại số

KK

2010

11.

Trần Văn Giai

K12 CNTN Vật lý

Giải tích

Nhất

2010

12.

Nguyễn Tuấn Thành

K53 Toán tiên tiến

Giải tích

Nhì

2010

13.

Trần Thế Dũng

K53 Toán học

Giải tích

Nhì

2010

14.

Trịnh Phương Thu

K54 CNTN Toán học

Giải tích

Ba

2010

15.

Nguyễn Anh Hùng

K54 CNTN Toán học

Giải tích

Ba

2010