Các sinh viên đoạt giải Olympic quốc tế 2010 - 2013

 

A. ASIAN PHYSICS OLYMPIAD

   

Năm

Quốc gia tổ chức

Họ và tên thí sinh đạt giải

Huy chương

Ghi chú

2010

Taiwan

Phạm Tiến Hùng

Bạc

 

Nguyễn Đăng Minh

Đồng

 

2012

 

Trần Đức Dũng

Đồng

 
 

B. INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD

 

Năm

Quốc gia tổ chức

Họ và tên thí sinh đạt giải

Huy chương

Ghi chú

2010

Kazakhstan

Vũ Đình Long

Bạc

 

Nguyễn Minh Hiếu

Đồng

 

2013

Colombia

Trần Đăng Phúc

Bạc

 
 

C. INTERNATIONAL  OLYMPIAD IN INFORMATICS

 

Năm

Quốc gia tổ chức

Họ và tên thí sinh đạt giải

Huy chương

Ghi chú

2011

Thái Lan

Nguyễn Vương Linh

Vàng

 

Lê Khắc Minh Tuệ

Bạc

 

2012

Italy

Vũ Đình Quang Đạt

Bạc

 

2013

Australia

Dương Thàng Đạt

Bạc

 

Singapore (APIO)

Vũ Đình Quang Đạt

Vàng

 
 

D. INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD

 

Năm

Quốc gia tổ chức

Họ và tên thí sinh đạt giải

Huy chương

Ghi chú

2013

Russian

Phạm Quang Dũng

Vàng

 

Nguyễn Quốc Anh

Bạc

 

Hồ Quang Khải

Bạc

 
 

E. INTERNATIONAL BIOLOGY OLYMPIAD

   

Năm

Quốc gia tổ chức

Họ và tên thí sinh đạt giải

Huy chương

Ghi chú

2013

Switzerland

Nguyễn Quang Huy

Bạc