Các sinh viên đoạt giải Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2006

STT

H VÀ TÊN

LP, NGÀNH, KHÓA

MÔN THI

GII THƯNG

NĂM

1.

Nguyễn Duy Mạnh

K51 CNKHTN Toán

Giải tích

Giải Nhất

2006

2.

Hoàng Mạnh Hùng

K51 CNKHTN Toán

Đại số

Giải Nhì

2006

Giải tích

Giải Ba

3.

Nguyễn Đăng Phương

K51 CNKHTN Vật lý

Vật lý

Giải Nhì

2006

4.

Nguyễn Văn Bắc

K51 CNKHTN

Vật lý

Giải Nhì

2006