Các sinh viên đoạt giải Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2007

STT

H VÀ TÊN

LP, NGÀNH, KHÓA

MÔN THI

GII THƯNG

NĂM

1.    

Vũ Khắc Kỷ

K9 CNKHTN Toán

Đại số

Giải Nhất

2007

2.    

Đỗ Quốc Khánh

K9 CNKHTN Toán

Giải tích

Giải Nhất

2007

3.    

Nguyễn Duy Mạnh

K10 CNKHTN Toán

Giải tích

Giải Nhất

2007

4.    

Nguyễn Thị Nhung

K8 CNKHTN Cơ học

Cơ học

Giải Nhất

2007

5.    

Hoàng Mạnh Hùng

K10 CNKHTN Toán

Đại số

Giải Nhì

2007

Giải tích

Giải Ba

6.    

Vương Anh Quyền

K9 CNKHTN Toán

Đại số

Giải Nhì

2007

7.    

Đỗ Quốc Khánh

K9 CNKHTN Toán

Đại số

Giải Nhì

2007

8.    

Nguyễn Đức Phương

K9 CNKHTN Toán

Đại số

Giải Nhì

2007

Giải tích

Giải Nhì

9.    

Trần Mạnh Tuấn

K9 CNKHTN Toán

Giải tích

Giải Nhì

2007

10.         

Nguyễn Đăng Phương

K10 CNKHTN Vật lý

Vật lý

Giải Nhì

2007

11.         

Lê Viết Gia Khánh

K9 CNKHTN Vật lý

Vật lý

Giải Nhì

2007

12.         

Nguyễn Đăng Tùng

K9 CNKHTN Vật lý

Vật lý

Giải Nhì

2007

13.         

Văn Sỹ Chiến

K9 CNKHTN Vật lý

Vật lý

Giải Nhì

2007

14.         

Nguyễn Văn Bắc

K10 CNKHTN Vật lý

Vật lý

Giải Nhì

2007

15.         

Vũ Anh Đức

K9 CNKHTN Vật lý

Vật lý

Giải Nhì

2007

16.         

Hoàng Thanh Long

K10 CNKHTN Vật lý

Vật lý

Giải Nhì

2007