Các sinh viên đoạt giải Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2008

STT

H VÀ TÊN

LP, NGÀNH, KHÓA

MÔN THI

GII THƯNG

NĂM

1.    

Nguyễn Mạnh Toàn

K50 Toán học

Đại số

Giải Nhất

2008

2.    

Hoàng Mạnh Hùng

K10 CNKHTN Toán

Giải tích

Giải Nhất

2008

Đại số

Giải Nhì

3.    

Nguyễn Thị Nhung

K8 CNKHTN Cơ học

Cơ học

Giải Nhất

2008

4.    

Nguyễn Hải Hà

K9 CNKHTN Hóa học

Hóa học

Giải Nhất

2008

5.    

Lê Phi Hùng

K11 CNKHTN Toán

Đại số

Giải Nhì

2008

Giải tích

Giải Nhì

6.    

Nguyễn Hùng Tiến

K11 CNKHTN Toán

Đại số

Giải Nhì

2008

Giải tích

Giải Nhì

7.    

Phạm Đình Trọng

K9 CNKHTN Hóa học

Hóa học

Giải Nhì

2008

8.    

Vũ Văn Khu

K51 Toán học

Đại số

Giải Ba

2008

9.    

Lại Nguyễn Thanh

K11 CNKHTN Toán

Giải tích

Giải Ba

2008

10.         

Trần Văn Cương

K52 Toán học

Giải tích

Giải Ba

2008

11.         

Phạm Xuân Quí

K51 Hóa tiên tiến

Hóa học

Giải Ba

2008

12.         

Vũ Thị Phượng

K52 Công nghệ Hóa

Hóa học

Giải Ba

2008

13.         

Nguyễn Xuân Thiên

K52 Công nghệ Hóa

Hóa học

Giải Ba

2008