Các học sinh đoạt giải Olympic Quốc tế năm 1974 - 1999

STT

H và tên

Lp

Môn thi

Huy chương

Năm

1

Hoàng Lê Minh

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

1974

2

Đặng Hoàng Trung

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1974

3

Nguyễn Minh Đức

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1975

4

Phan Vũ Diễm Hằng

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1975

5

Nguyễn Long

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1975

6

Nguyễn Thiều Hoa

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1976

7

Phạm Ngọc Anh Cương

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1979

8

Trần Minh

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1982

9

Nguyễn Hữu Hoàn

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1982

10

Đàm Thanh Sơn

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

1984

11

Nguyễn Tiến Dũng

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

1985

12

Phùng Hồ Hải

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1986

13

Nguyễn Tuấn Trung

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1986

14

Đoàn Quốc Chiến

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1987

15

Nguyễn Hữu Tuấn

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1987

16

Ngô Bảo Châu

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

1989

17

Bùi Hải Hưng

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1989

18

Hà Huy Minh

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1989

19

Nguyễn Anh Linh

11

Tin học

HC Đồng Quốc tế

1989

20

Phạm Xuân Du

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1990

21

Trần Hoài Linh

 

Tin học

HC Bạc Quốc tế

1990

22

Nguyễn Anh Linh

12

Tin học

HC Đồng Quốc tế

1990

23

Nguyễn Việt Hà

 

Tin học

HC Đồng Quốc tế

1990

24

Hà Huy Tài

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1991

25

Nguyễn Hải Hà

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1991

26

Đàm Hiếu Chí

 

Tin học

HC Đồng Quốc tế

1991

27

Nguyễn Xuân Đào

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

1992

28

Nguyễn Quốc Khánh

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1992

29

Nguyễn Thành Công

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1992

30

Nguyễn Thùy Linh

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1992

31

Hà Công Thành

 

Tin học

HC Đồng Quốc tế

1992

32

Lê Văn Trí

 

Tin học

HC Đồng Quốc tế

1992

33

Nguyễn Chu Gia Vượng

11

Toán

HC Vàng Quốc tế

1993

34

Phạm Việt Thắng

 

Tin học

HC Đồng Quốc tế

1993

35

Thái Thanh Minh

11

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

1993

36

Đào Hải Long

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

1994

37

Nguyễn Quý Tuấn

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1994

38

Trần Ngọc Nam

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1994

39

Tô Đông Vũ

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1994

40

Nguyễn Chu Gia Vượng

12

Toán

HC Bạc Quốc tế

1994

41

Trương Xuân Nam

 

Tin học

HC Bạc Quốc tế

1994

42

Trần Minh Châu

 

Tin học

HC Bạc Quốc tế

1994

43

Phạm Bảo Sơn

11

Tin học

HC Bạc Quốc tế

1994

44

Ngô Đắc Tuấn

11

Toán

HC Vàng Quốc tế

1995

45

Đào Hải Long

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

1995

46

Nguyễn Thế Trung

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1995

47

Phạm Quang Tuấn

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1995

48

Phạm Bảo Sơn

12

Tin học

HC Bạc Quốc tế

1995

49

Bùi Thế Duy

11

Tin học

HC Đồng Quốc tế

1995

50

Võ Văn Đức

12

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

1995

51

Trần Thế Trung

11

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

1995

52

Ngô Đắc Tuấn

12

Toán

HC Vàng Quốc tế

1996

53

Nguyễn Thái Hà

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

1996

54

Phạm Lê Hùng

11

Toán

HC Bạc Quốc tế

1996

55

Đỗ Quốc Anh

11

Toán

HC Đồng Quốc tế

1996

56

Bùi Thế Duy

12

Tin học

HC Đồng Quốc tế

1996

57

Nguyễn Thúc Dương

 

Tin học

HC Đồng Quốc tế

1996

58

Nguyễn Quang Hưng

12

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

1996

59

Nguyễn Đức Trung Kiên

11

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

1996

60

Trần Thọ Trung

12

Vật lý

HC Vàng Quốc tế

1996

61

Đỗ Quốc Anh

12

Toán

HC Vàng Quốc tế

1997

62

Phạm Lê Hùng

12

Toán

HC Bạc Quốc tế

1997

63

Nguyễn Anh Tú

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1997

64

Vương Phan Tuấn

 

Tin học

HC Bạc Quốc tế

1997

65

Bùi Văn Điệp

11

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

1997

66

Nguyễn Đức Trung Kiên

12

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

1997

67

Phạm Tuấn Minh

12

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

1997

68

Phạm Huy Tùng

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1998

69

Đào Thị Thu Hà

 

Toán

HC Đồng Quốc tế

1998

70

Trần Tuấn Anh

 

Tin học

HC Đồng Quốc tế

1998

71

Bùi Văn Điệp

12

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

1998

72

Vũ Trí Khu

12

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

1998

73

Nguyễn Trung Thành

11

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

1998

74

Bùi Mạnh Hùng

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

1999

75

Phạm Trần Quân

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1999

76

Nguyễn Trung Tú

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

1999

77

Nguyễn Ngọc Huy

11

Tin học

HC Vàng Quốc tế

1999

78

Nguyễn Thanh Lam

 

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

1999

79

Đào Tùng Lâm

 

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

1999

80

Phạm Xuân Thanh

 

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

1999

81

Ngô Quang Tiến

 

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

1999

82

Nguyễn Thành Trung

 

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

1999