Các học sinh đoạt giải Olympic Quốc tế năm 2000 - 2003

STT

H và tên

Lp

Môn thi

Huy chương

Năm

1

Nguyễn Minh Hoài

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

2000

2

Bùi Viết Lộc

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

2000

3

Đỗ Nhật Quang

 

Toán

HC Vàng Quốc tế

2000

4

Cao Vũ Dân

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

2000

5

Nguyễn Ngọc Huy

12

Tin học

HC Vàng Quốc tế

2000

6

Phạm Kim Cương

 

Tin học

HC Bạc Quốc tế

2000

7

Trần Việt Bắc

12

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

2000

8

Lê Anh Vinh

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

2001

9

Đặng Ngọc Dương

11

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

2001

10

Nguyễn Bảo Trung

12

Vật lý

HC Vàng Quốc tế

2001

11

Đỗ Chính

12

Vật lý

Khuyến khích Quốc tế

2001

12

Vũ Khánh Tùng

12

Vật lý

Khuyến khích Quốc tế

2001

13

Nguyễn Anh Vũ

12

Sinh học

HC Đồng Quốc tế

2001

14

Nguyễn Kim Nữ Thảo

12

Sinh học

HC Đồng Quốc tế

2001

15

Phạm Hồng Việt

 

Toán

HC Bạc Quốc tế

2002

16

Nguyễn Văn Hiếu

 

Tin học

HC Bạc Quốc tế

2002

17

Đặng Ngọc Dương

12

Vật lý

HC Vàng Quốc tế

2002

18

Lương Tuấn Thành

12

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

2002

19

Nguyễn Huy Thành

12

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

2002

20

Nguyễn Văn Nhương

12

Sinh học

HC Đồng Quốc tế

2002

21

Lê Hùng Việt Bảo

11

Tin học

HC Vàng Quốc tế

2003

22

Nguyễn Lê Huy

11

Tin học

HC Vàng Quốc tế

2003

23

Cao Thanh Tùng

11

Tin học

HC Bạc Quốc tế

2003

24

Đinh Ngọc Thắng

12

Tin học

HC Đồng Quốc tế

2003

25

Phạm Trần Đức

12

Tin học

HC Đồng Quốc tế

2003

26

Nguyễn Hữu Thuần

12

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

2003

27

Cao Vũ Nhân

12

Vật lý

Khuyến Khích

2003

28

Nguyễn Mai Luân

11

Hóa học

HC Bạc Quốc tế

2003

29

Hà Minh Tú

12

Hóa học

HC Đồng Quốc tế

2003

30

Vũ Việt Cường

11

Hoá

HC Đồng Quốc tế

2003

31

Trần Thu Hương

12

Sinh học

HC Đồng Quốc tế

2003

32

Nguyễn Minh Hường

12

Sinh học

HC Đồng Quốc tế

2003