Các học sinh đoạt giải Olympic Quốc tế năm 2004 - 2006

STT

H và tên

Lp

Môn thi

Huy chương

Năm

1

Lê Hùng Việt Bảo

12

Toán học

HC Vàng Quốc tế

2004

2

Phạm Kim Hùng

11

Toán học

HC Vàng Quốc tế

2004

3

Lê Mạnh Hà

 

Tin học

HC Đồng Quốc tế

2004

4

Nguyễn Hải Châu

12

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

2004

5

Trịnh Hồng Phúc

12

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

2004

6

Nguyễn Mai Luân

12

Hoá học

HC Vàng Quốc tế

2004

7

Nguyễn Hoàng Minh

11

Hoá học

HC Vàng Quốc tế

2004

8

Nguyễn Huy Việt

11

Hoá học

HC Bạc Quốc tế

2004

9

Phạm Kim Hùng

12

Toán học

HC Bạc Quốc tế

2005

10

Nguyễn Trường Thọ

12

Toán học

HC Đồng Quốc tế

2005

11

Văn Sỹ Chiến

12

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

2005

12

Nguyễn Minh Hải

12

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

2005

13

Nguyễn Quang Huy

11

Vật lý

HC Đồng Quốc tế

2005

14

Đặng Tiễn Đức

12

Hóa học

HC Vàng Quốc tế

2005

15

Từ Ngọc Ly Lan

12

Hóa học

HC Vàng Quốc tế

2005

16

Nguyễn Hoàng Minh

12

Hóa học

HC Bạc Quốc tế

2005

17

Nghiêm Việt Dũng

12

Sinh học

HC Đồng Quốc tế

2005

18

Đỗ Thị Hồng Vân

12

Sinh học

HC Đồng Quốc tế

2005

19

Hoàng Mạnh Hùng

12

Toán học

HC Vàng Quốc tế

2006

20

Đặng Bảo Đức

12

Toán học

HC Đồng Quốc tế

2006

21

Trần Tuấn Linh

11

Tin học

HC Đồng Quốc tế

2006

22

Trần Xuân Quý

12

Vật Lý

HC Đồng Quốc tế

2006

23

Nguyễn Thị Ngọc Minh

12

Hoá học

HC Vàng Quốc tế

2006

24

Trần Thị Thu Thuỷ

12

Sinh học

HC Đồng Quốc tế

2006