Các học sinh đoạt giải Olympic Quốc tế năm 2007 - 2009

STT

H và tên

Lp

Môn thi

Huy chương

Năm

1

Đỗ Xuân Bách

12

Toán học

HC Vàng Quốc tế

2007

2

Phạm Duy Tùng

11

Toán học

HC Vàng Quốc tế

2007

3

Đoàn Mạnh Hùng

12

Tin học

HC Bạc Quốc tế

2007

4

Nguyễn Hoành Tiến

12

Tin học

HC Đồng Quốc tế

2007

5

Đỗ Hoàng Anh

11

Vật lý

HC Bạc Quốc tế

2007

6

Vũ Minh Châu

11

Hóa học

HC Vàng Quốc tế

2007

7

Phạm Anh Tuấn

12

Hóa học

HC Đồng Quốc tế

2007

8

Dương Thị Thu Phương

12

Sinh học

HC Đồng Quốc tế

2007

9

Đỗ Hoàng Anh

12

Vật lý

HC Vàng Quốc tế

2008

10

Vũ Minh Châu

12

Hóa học

HC Vàng Quốc tế

2008

11

Hoàng Mạnh Hùng

K10 CNKHTN Toán

Toán học

Giải Nhất

2008

12

Lê Phi Hùng

K11 CNKHTN Toán

Toán học

Giải Nhì

2008

13

Nguyễn Hùng Tiến

K11 CNKHTN Toán

Toán học

Giải Ba

2008

14

Nguyễn Mạnh Toàn

K50 Toán học

Toán học

Giải Ba

2008

15

Hà Khương Duy

12

Toán học

HC Vàng Quốc tế

2009

16

Nguyễn Thị Thùy Trang

12

Sinh học

HC Bạc Quốc tế

2009

17

Trần Mạnh Hùng

K52 CNKHTN Toán

Toán học

Giải Ba

2009