Các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc năm 2005 - 2007

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NGÀNH

ĐIỂM TB

NĂM TN

1.

Nguyễn Thị Thu Thủy

1984

Địa lý

9.00

2005

2.

Nguyễn Hữu Việt Khuê

1985

K6 CNTN Toán học

9.45

2006

3.

Phạm Đức Hiệp

1985

K6 CNTN Toán học

9.21

2006

4.

Nguyễn Hồng Hạnh

1985

K6 CNTN Môi trường

9.15

2006

5.

Phạm Thuỷ Trang

1985

K47 Công nghệ Sinh học

9.13

2006

6.

Đậu Sơn Hoàng

1985

K47 Toán Tin ứng dụng

9.07

2006

7.

Nguyễn Tuấn Anh

1985

K6 CNTN Hóa học

9.07

2006

8.

Đoàn Thái Sơn

1985

K6 CNTN Toán học

9.00

2006

9.

Đặng Thế Hùng

1985

K47 Vật lý

9.00

2006

10.

Nguyễn Lê Dũng

1986

K48 Khí tượng – Thủy văn – HDH

9.10

2007