Các sinh viên đoạt giải Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2009

STT

H VÀ TÊN

LP, NGÀNH, KHÓA

MÔN THI

GII THƯNG

NĂM

1.        

Nguyễn Anh Ngọc

K52A1 Toán

Đại số

Giải Nhất

2009

Giải tích

Giải Nhất

2.        

Nguyễn Hữu Tỉnh

K52A1 SP Toán

Đại số

Giải Nhất

2009

Giải tích

Giải Nhất

3.        

Lê Phi Hùng

K11 CNKHTN Toán

Đại số

Giải Nhì

2009

4.        

Trần Mạnh Hùng

K11 CNKHTN Toán

Giải tích

Giải Nhì

2009

Đại số

Giải Ba

5.        

Hoàng Đức Trung

K11 CNKHTN Toán

Giải tích

Giải Ba

2009

6.        

Trần Văn Giai

K12 CNKHTN Vật lý

Giải tích

Giải Ba

2009

7.        

Tạ Duy Quang

K52 Vật lý

Trắc nghiệm

Giải Nhì

2009

8.        

Nguyễn Hoàng Vũ

K52 Vật lý

Trắc nghiệm

Giải Nhì

2009

Bài tập Vật lý

Giải Ba

9.        

Đào Duy Đức

K52 Vật lý

Trắc nghiệm

Giải Nhì

2009

Thực nghiệm

Giải Ba

10.    

Vũ Ngọc Hà

K52 Vật lý

Thực nghiệm

Giải Ba

2009