Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Chương trình tiên tiến | Hanoi University of Science, VNU

Chương trình tiên tiến

Chương trình đào tạo tiên tiến:

1. Ngành Toán học                              Khoa Toán - Cơ - Tin học

2. Ngành Hóa học                                Khoa Hóa học

3. Ngành Khoa học môi trường              Khoa Môi trường