CNKHTN và CLC

Chương trình đào tạo tài năng:

 1. 1. Ngành Toán học                              Khoa Toán - Cơ - Tin học
 2. 2. Ngành Vật lý học                             Khoa Vật lý
 3. 3. Ngành Hóa học                                Khoa Hóa học
 4. 4. Ngành Sinh học                                Khoa Sinh học
 5.  
 6. Chương trình đào tạo chất lượng cao:
 7. 1. Ngành Địa lý tự nhiên                       Khoa Địa lý
 8. 2. Ngành Khoa học môi trường              Khoa Môi trường
 9. 3. Ngành Khí tượng học                       Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
 10. 4. Ngành Thủy văn                              Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
 11. 5. Ngành Hải dương học                       Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học